Beyond Material - Space Installations Themed Salon

Beyond Material - Space Installations Themed Salon

 Organizers: School of Architecture and Urban Planning, Tongji University
MMU BAU Fenestration Co., Ltd.

time Topic Guest
10:00 -10:05 welcome speech

ZHANG Yi

 

10:05 -10:10

GAO Changjun

10:10 -10:30 Glass device

SHUI Yanfei

LI Chunchao

10:30 -10:50 Fabric unit

ZANG Feng

HUANG Yong

10:50 -11:10 Stainless steel fixtures

XU Xunjun

WANG Zhaodong

11:10 -11:30 Ceramic tile device

MENG Fanhao

LI Xingchang

11:30 -11:50 Bamboo device

LIU Kenan

XU Hengsheng